Infekcija same rane pokazuje da je riječ o znakovima upale. Ovakva vrsta infekcije se nikako ne smije uzimati olako, bez obzira da li je riječ o površinskoj ili dubljoj rani. Ukoliko se infekcija ne l