Papiri za dječji doplatak, kao i sva ostala dokumentacija znaju biti otegotna okolnost za ostvarivanje određenih prava. Teško je pronaći čovjeka koji baš voli skupljati papirologiju i dokumentaciju ka