Zahvaljujući make-upu možemo naglasiti neke stvari na svom licu te postići bolji izgled. Make-up se sastoji od mnogih komponenti, koji se koriste u raznorazne svrhe i na razne načine. Kroz vrijeme tre