Sa starenjem nekima od nas važno je kako izgledati mlađe nego što doista jesmo. Starenje je prirodan proces sa kojim se neke osobe jednostavno ne mogu i ne žele suočiti. Svi ponekad ako smo iskreni pr