Tekst napisan za komadu papira postao je standardni dio našega života. Dapače, tehnologija toliko brzo napreduje, da već primjećujemo kako tiskana slova na papiru zamjenjuju ekrani, tableti, računala