Zanimljivosti

Što je javna nabava

Zbog mita, korupcije i svih drugih mogućih zloupotreba državnog novca, u većini država u svijetu javna nabava se pravno regulira, nadzire i kontrolira. Što je javna nabava, zakonom regulirana državna