Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JADANOVIĆ

Prezime JADANOVIĆ nosi sa sobom duboko ukorijenjeno značenje i povezanost s prirodom i vodama. Ime "Jadran" kao dio prezimena odražava blisku vezu s Jadranskim morem, njegovim obalama i otocima. Ovo p

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Jadranko

Jadranko je muško ime koje se danas u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini često koristi. Značenje ovog imena može se povezati s Jadranom, odnosno Jadranskim morem, s obzirom na to da se riječ "jadranski"

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Jadranka

Ime Jadranka je jedno od najpopularnijih ženskih imena u Hrvatskoj i drugim zemljama koje izlaze na Jadransko more. Ovo ime je dobilo svoje ime po Jadranskom moru koje je ujedno i najveće more u Hrvat

Znanost

Vjetrovi na Jadranu i u Hrvatskoj

Vjetar je prirodno kretanje zraka ili drugih plinova u odnosu na površinu planeta. Vjetar se javlja u različitim razmjerima, od grmljavinskih tokova u trajanju od nekoliko desetaka minuta, preko lokal