Vjetrovi na Jadranu i u Hrvatskoj

Vjetrovi na Jadranu i u Hrvatskoj

Vjetar je prirodno kretanje zraka ili drugih plinova u odnosu na površinu planeta. Vjetar se javlja u različitim razmjerima, od grmljavinskih tokova u trajanju od nekoliko desetaka minuta, preko lokal