Republika Hrvatska kao socijalna država, svim svojim stanovnicima koji imaju određeni broj godina radnog staža osigurava mirovinu. Mirovina je mjesečni primitak čiji iznos ovisi u visini plaće, tj. o