Klima uređaji su posebna zanimljivost u novoj tehnologiji koju danas koristimo. Premda relativno mlada tehnologija, klima uređaji danas su sveprisutni: koristimo ih u kinima, u uredima, u dućanima i u