Već smo se više puta sreli s pitanjima inflamacije određenih organa u sklopu bolesti o kojima smo pričali. U ovome tekstu govorimo više o samoj inflamaciji, odnosno upali. Što je upala unutarnjih orga