Što su krioglobulini

Što su krioglobulini

Krioglobulini su proteini prisutni u krvi koji se mogu agregirati na niskim temperaturama. To znači da se mogu nakupiti i stvoriti agregate kada se krv ohladi na temperaturu nižu od tjelesne temperatu

Što su imunoglobulini

Što su imunoglobulini

Imunoglobulini se prema medicinskoj definiciji opisuju kao molekule koje su sačinjene od B limfocita i plazma stanica koje su odgovorne za obranu tijela od stranih organizama. Oni se sastoje od biomol