Hripavac ili kako ga u narodu još zovu stodnevni kašalj i magareći kašalj je bolest infekcije dišnih puteva koju je uzrokovala bakterija Bordetella pertussis. Glavno obilježje hripavca su jaki i teški