Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HRGAR

Hrgar je jedno od manje zastupljenih prezimena u Hrvatskoj. Njegovo značenje i porijeklo su uzbudljivi, a datiraju čak do srednjeg vijeka. Ovo prezime je rašireno uglavnom u dijelu Istre i okolici, al