Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Hranislava

Ime Hranislava je slovenskog podrijetla i sastoji se od dvije riječi: "hraniti" i "slavu". Značenje imena Hranislava tako je "onaj koji hrani slavu". Ime ima snažno značenje snage i zaštite te se smat

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Hranislav

Ime Hranislav je slavenskog podrijetla, a sastoji se od dvije riječi 'hrana' i 'slav'. Opravdano je pretpostaviti da je ime Hranislav nastalo kao izvedenica iz riječi 'hrana', ali i da nije slučajno š