Vitamini su izrazito važni za uravnoteženo funkcioniranje našeg organizma, no tek rijetki znaju koji vitamin služi čemu. Jedan od vitamina za koje mali broj ljudi zna čemu služi je i vitamin E. Vitami