Opće je poznato svima da je voda veoma bitna stvar i da bez nje ne možemo, što je istina. Čovjek se i sam sastoji od 55 do 78 posto vode. Ujedno, mi na dnevnoj bazi gubimo i do 3 litre vode, zbog čega