Hijeroglifi su pismo koji spadaju u kategoriju ideografskih pisma koji su se za vrijeme starog Egipta i starih Maya uklesavali u kamenja. Postoje dvije verzije hijeroglifa, a to su staroegipatski i st