Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HAMIDOVIĆ

Prezime Hamidović spada u kategoriju muslimanskih prezimena koja su nastala od imena Hamid. Ime Hamid je arapskog porijekla i znači "slavljeni, hvale vrijedan". Prezime Hamidović se sastoji od imena H