Financije

Zakon o gradnji

Zakon o gradnji je zakon koji je izglasan u Hrvatskom Saboru koji nalaže projektiranje, građenje, korištenje i održavanje građevina te sadrži mnoge druge odredbe o tome kako bi se trebala osigurati za