Vrlo malo ljudi oba spola može reći da nikada nije imalo nijednu bubuljicu i da nemaju pojma kako bubuljice nastaju. Naime, one prate odrastanje i pubertet, a mogu se pojaviti i u odrasloj dobi. U mla