Zanimljivosti

Što je globalizacija

Globalizacija je kompleksan i sveobuhvatan proces koji se odvija na globalnoj razini i obuhvaća različite aspekte ljudskog društva, uključujući ekonomiju, kulturu, politiku, tehnologiju i društvo. Ova