Rak je problem modernog doba i zahvaća žene u raznim životnim dobima. Ipak, češći je kod žena koje nisu nikada rađale. Rak jajnika može se lako identificirati putem medicinskih pretraga ponajprije rad