Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TABAR

Prezime Tabar je jedno od onih prezimena koja su vrlo zanimljiva i neobična. Ovo prezime potiče iz turskog jezika i ima svoje značenje. U ovom članku ćemo se baviti značenjem i porijeklom prezimena Ta