Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SUNĐI

Prezime Sunđi jedno je od brojnih prezimena koja se danas mogu pronaći u Hrvatskoj. Iako ne spada među najčešća prezimena, ono svakako ima zanimljivo porijeklo i značenje. Prema nekim izvorima, prezim