Značenje i porijeklo prezimena SUNĐI

Značenje prezimena SUNĐI: Odakle potječe?

Prezime Sunđi jedno je od brojnih prezimena koja se danas mogu pronaći u Hrvatskoj. Iako ne spada među najčešća prezimena, ono svakako ima zanimljivo porijeklo i značenje. Prema nekim izvorima, prezime Sunđi potječe iz Dalmacije, točnije sa otoka Brača. Postoje različite teorije o tome kako je došlo do nastanka ovog prezimena, no najčešća verzija kaže da ono potječe od izraza "sunđer". Naime, sunđer je vrsta spužve koja se koristi u različite svrhe, a u prošlosti su sunđeri bili jedan od najvažnijih proizvoda s otoka Brača.

Stoga se smatra da su neki stanovnici ovog otoka koji su se bavili prodajom sunđera kasnije dobili nadimak "Sunđi", a taj se nadimak prenio i na njihove potomke.Međutim, postoje i druge teorije o porijeklu prezimena Sunđi. Tako se neki smatraju da ono potječe od imena "Sundić", koje je stari oblik imena "Sveti Andrija". Prema ovoj teoriji, prezime Sunđi bi moglo značiti "pripadnik obitelji koja je štovatelj svetog Andrije". Iako je ova teorija manje poznata, neki smatraju da bi mogla biti točna.U svakom slučaju, prezime Sunđi svakako ima zanimljivo porijeklo i povezano je s otokom Bračom. Danas se ovo prezime može pronaći diljem Hrvatske, a njegovi nositelji su vjerojatno ponosni na svoje porijeklo i značenje prezimena.