Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠPANIĆ

Prezime Španić potječe iz Španjolske, što se jasno vidi i po samom nazivu prezimena. Španići su jedna od brojnih obitelji koje su u prošlosti emigrirale iz Španjolske u druge dijelove svijeta, uključu