Značenje i porijeklo prezimena ŠPANIĆ

ŠPANIĆ - prezime s korijenima u Španjolskoj

Prezime Španić potječe iz Španjolske, što se jasno vidi i po samom nazivu prezimena. Španići su jedna od brojnih obitelji koje su u prošlosti emigrirale iz Španjolske u druge dijelove svijeta, uključujući i Hrvatsku. Prezime se danas može pronaći u raznim dijelovima Hrvatske, posebno u Dalmaciji i Istri.Značenje prezimena Španić nije do kraja razjašnjeno, no pretpostavlja se da potječe od riječi "španjolac". Španjolac je naziv za osobu koja dolazi iz Španjolske, a kako je prezime nastalo u Španjolskoj, to bi mogao biti razlog za ovakvo značenje prezimena.Postoji i druga teorija o značenju prezimena Španić, a prema njoj ono znači "mali Španjolac".

Ova teorija dolazi od činjenice da u Španjolskoj postoji prezime Espinosa, koje se na kastiljanskom dijalektu izgovara kao Španjos, a znači "mali Španjolac". Prema ovoj teoriji, prezime Španić bi bilo varijacija prezimena Espinosa.U svakom slučaju, Španići su jedna od obitelji koje su svoje korijene ostavile u Španjolskoj, a danas se ovo prezime može pronaći u mnogim dijelovima svijeta. U Hrvatskoj su Španići jedna od brojnih obitelji koje su se doselile iz Španjolske i koje su svoje prezime zadržale kroz stoljeća. Danas se Španići mogu pronaći diljem Hrvatske, posebno u Dalmaciji i Istri, a nastavljaju čuvati svoju baštinu i tradiciju koja je prenesena s generacije na generaciju.