Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠPAC

Značenje i porijeklo prezimena ŠPAC: Odakle potječe?Prezime Špac nije među najčešćim prezimenima u Hrvatskoj, no ipak se može pronaći u nekoliko manjih mjesta diljem zemlje. Prezime Špac ima slovens