Značenje i porijeklo prezimena ŠPAC

Imena i Prezimena

Značenje prezimena ŠPAC: Odakle potječe?

Značenje i porijeklo prezimena ŠPAC: Odakle potječe?

Prezime Špac nije među najčešćim prezimenima u Hrvatskoj, no ipak se može pronaći u nekoliko manjih mjesta diljem zemlje. Prezime Špac ima slovensko porijeklo te se najviše može pronaći u Sloveniji, posebice u regiji Podravje, ali i u nekim dijelovima Austrije.

Prezime Špac potječe od slovenskog imena “špac”, što znači “magarac”. Nekada su magarci bili cijenjeni radni konji te se smatralo da osobe koje nose ovo prezime mogu biti vrijedne i vrijedne radne snage.

Postoji nekoliko teorija o tome kako je prezime Špac došlo do Hrvatske. Jedna od njih kaže da su se Slovenac sa ovim prezimenom doselili u Hrvatsku radi posla, dok druga tvrdi da su se doselili radi ljubavi.

Navodno je jedan Slovenac s prezimenom Špac zaljubio u Hrvaticu te se preselio u Hrvatsku kako bi započeo novi život s njom.

Prezime Špac ne pripada ni jednom od tri glavna hrvatska jezična korijena: slavenskom, romanskom i germanskom. To sugerira da su se nositelji ovog prezimena doselili u Hrvatsku iz neke druge zemlje.

U Hrvatskoj se prezime Špac može pronaći u nekoliko manjih sredina, posebice u Koprivničko-križevačkoj županiji, ali i u nekim dijelovima Zagrebačke županije. Prezime Špac nije među najčešćim u Hrvatskoj, no ipak se može pronaći u nekim telefonskim imenicima i adresarima.

Ukratko, prezime Špac potječe od slovenskog imena “špac”, što znači “magarac”. Prezime se najviše može pronaći u Sloveniji, no također se može pronaći u Hrvatskoj te Austriji. Postoje različite teorije o tome kako je prezime Špac došlo do Hrvatske, no sve sugeriraju da su se njeni nositelji doselili u Hrvatsku iz neke druge zemlje.