Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ŠIMURINA

Prezime Šimurina prilično je rijetko u Hrvatskoj, ali ga ipak nose neki ljudi diljem zemlje. Prezime potječe od imena Šimun, koje je, kao što je poznato, biblijsko ime. Šimun je bio jedan od 12 aposto