Značenje i porijeklo prezimena ŠIMURINA

Značenje i porijeklo prezimena ŠIMURINA

Prezime Šimurina prilično je rijetko u Hrvatskoj, ali ga ipak nose neki ljudi diljem zemlje. Prezime potječe od imena Šimun, koje je, kao što je poznato, biblijsko ime. Šimun je bio jedan od 12 apostola Isusa Krista, a ime mu znači "Onaj koji sluša" ili "Onaj koji čuje". S time na umu, Šimurina bi se moglo protumačiti kao "Onaj koji dolazi iz obitelji Šimunove" ili čak "Onaj koji slijedi Šimuna".Prezime se najčešće pojavljuje u Dalmaciji, posebno u okolici Splita, a ima i varijante kao što su Šimurin, Šimurine i Šimurinov.

Prema nekim izvorima, prezime je nastalo od nadimka koji je neki član obitelji dobio zbog neke osobine ili ponašanja, a kasnije se pretvorilo u prezime. Drugi izvori spominju da su se neke obitelji preimenovali u Šimurinu nakon što su se doselile u Dalmaciju iz drugih dijelova Hrvatske ili susjednih zemalja.Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, 84 osobe u Hrvatskoj nose prezime Šimurina, a najčešće se pojavljuje u Splitu, Solinu i Okrugu Gornjem. Uz to, postoje i osobe s tim prezimenom u Zagrebu, Rijeci, Zadru i drugim gradovima diljem zemlje.Iako je prezime Šimurina rijetko, nositelji ovog prezimena mogu biti ponosni na svoje porijeklo i tradiciju koja stoji iza njihovog imena.