Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PRIŠĆ

Značenje i porijeklo prezimena PRIŠĆ: Odakle potječe ime?Prezime PRIŠĆ je relativno rijetko u Hrvatskoj, ali se može pronaći u nekim dijelovima Slavonije i Baranje. Prezime je nastalo od muškog ime