Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MARKS

Prezime MARKS jedno je od najčešćih prezimena diljem svijeta. Prema podacima iz 2020. godine, u Hrvatskoj živi gotovo 2.000 osoba s ovim prezimenom. No, odakle zapravo potječe prezime MARKS i što znač