Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena LIN

Prezime LIN u Kini se pojavilo još u vrijeme dinastije Shang (1600.-1046. pr.n.e.) te se smatra jednim od najstarijih prezimena u zemlji. Prema povijesnim zapisima, prezime LIN potječe od drevnog kine