Značenje i porijeklo prezimena LIN

Značenje i porijeklo prezimena LIN u Kini

Prezime LIN u Kini se pojavilo još u vrijeme dinastije Shang (1600.-1046. pr.n.e.) te se smatra jednim od najstarijih prezimena u zemlji. Prema povijesnim zapisima, prezime LIN potječe od drevnog kineskog imena "林" koje znači šuma ili šumski pojas.Prezime LIN je vrlo često u Kini i predstavlja 11.

najčešće prezime u zemlji. Prema statistikama, u Kini živi preko 15 milijuna ljudi s prezimenom LIN. Tijekom povijesti, prezime LIN je imalo značajnu ulogu u političkom i kulturnom razvoju Kine.Prema legendi, jedan od najpoznatijih nositelja prezimena LIN bio je vojskovođa Lin Xiangru iz razdoblja kineske države Wei (403.-225.

pr.n.e.) koji je poznat po svojoj hrabrosti i mudrosti u ratovanju. Također, u kineskoj književnosti se spominje pjesnik Lin Bu iz razdoblja dinastije Song (960.-1279.) koji je poznat po svojim pjesmama o prirodi.Zanimljivo je da se prezime LIN pojavljuje i u drugim dijelovima svijeta poput Tajvana, Singapura, Malezije, Južne Koreje, Vijetnama i SAD-a. U tim zemljama, prezime LIN ima različita značenja, no većinom se odnosi na šumu ili drveće.U Kini se tradicionalno prezimena prenose s oca na sina, no postoje iznimke kada se prezime mijenja zbog udaje ili usvajanja.

Prezime LIN je i danas vrlo često u Kini te se često može čuti u različitim dijelovima zemlje.Ukratko, prezime LIN u Kini ima dugu povijest te se smatra jednim od najstarijih prezimena u zemlji. Prema legendama, mnogi poznati vojskovođe, pjesnici i intelektualci nose prezime LIN. Prezime LIN se također pojavljuje u drugim dijelovima svijeta te ima različita značenja.