Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BALUG

Prezime BALUG je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali svakako ne i manje zanimljivo. Dok se neki prezimena mogu pratiti stoljećima unatrag, porijeklo prezimena BALUG nije toliko transpar