Značenje i porijeklo prezimena BALUG

Značenje prezimena BALUG: Odakle potječe?

Prezime BALUG je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali svakako ne i manje zanimljivo. Dok se neki prezimena mogu pratiti stoljećima unatrag, porijeklo prezimena BALUG nije toliko transparentno. Ipak, postoje neke teorije o tome odakle bi prezime moglo dolaziti.Jedna od teorija kaže da prezime BALUG potječe od riječi balun, što u značenju označava loptu ili kuglu. Prema toj teoriji, prezime BALUG bi, dakle, moglo značiti nešto poput "onaj koji se bavi igrama loptom, odnosno kuglom".

Međutim, ova teorija nije sa sigurnošću potvrđena pa je postojanje te veze tek pretpostavka.Druga teorija govori o tome da je prezime BALUG nastalo od riječi balunja. Balunja je riječ koja se koristila za mjerenje u zlatarstvu, a potječe od latinske riječi balanza što znači vaga. Prema ovoj teoriji prezime BALUG bi, dakle, moglo značiti "onaj koji se bavi zlatarstvom".Ipak, bez obzira na to koja teorija je točna, valja spomenuti da prezime BALUG nije često u Hrvatskoj, ali se može pronaći u raznim dijelovima zemlje. Također, ovakva proučavanja prezimena mogu pomoći u otkrivanju korijena vlastite obitelji i pomažu u izgradnji obiteljskog stabla.