Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena POSAVEC TUŠEK

Prezime Posavec Tušek jedno je od mnogobrojnih hrvatskih prezimena koja su nastala spajanjem dviju riječi. U ovom slučaju, riječi su Posavec i Tušek. Oba su prezimena u Hrvatskoj prilično česta, a nji