Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PERAIĆ

Prezime PERAIĆ potječe iz Hrvatske, a vjerojatno je nastalo od nadimka "Pera", koji u starohrvatskom jeziku znači "grivu". Prema nekim teorijama, prezime PERAIĆ može biti izvedeno i od imena Petra ili