Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KAMENŠČAK

Prezime Kamenščak je jedno od brojnih prezimena koja su nastala na području Hrvatske. Ovo prezime se sastoji od dvije riječi, "kamen" i "ščak", a njegovo značenje se može protumačiti kao "kameni šilja

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena GRGUR

Prezime Grgur jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj. Ovo prezime ima duboko ukorijenjeno značenje i porijeklo koje seže u prošlost. Grgur je muško ime koje se, kao i prezime, koristi u kršćanskoj t

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PATARČEC

Prezime PATARČEC ima zanimljivu povijest koja seže daleko u prošlost. Ovo prezime je relativno rijetko u Hrvatskoj, no može se naći u nekim krajevima kao što su Međimurje, Zagorje i Podravina.Znače

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VIŠKANIĆ

Značenje i porijeklo prezimena VIŠKANIĆ: Odakle potječe?Prezime Viškanić je jedno od rijetkih prezimena u Hrvatskoj koje ima izrazito lokalno značenje. Naime, ovo prezime potječe od toponima Viškovo

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena TIKVENJAK

Prezime Tikvenjak jedno je od onih prezimena koja su specifična i rijetka u Hrvatskoj. Ovo prezime potječe od riječi "tikva" koja je u prijevodu "bundeva". Zato se može pretpostaviti da je prezime nas

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena OŽIĆ BEBEK

Prezime Ožić Bebek je vrlo rijetko prezime koje se najviše povezuje s područjem Dalmacije. Ovo zanimljivo prezime sastoji se od dvije riječi koje su obje vrlo važne u hrvatskoj kulturi i povijesti.R

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena OŽIĆ BEBEK

Prezime Ožić Bebek je vrlo rijetko prezime koje se najviše povezuje s područjem Dalmacije. Ovo zanimljivo prezime sastoji se od dvije riječi koje su obje vrlo važne u hrvatskoj kulturi i povijesti.R

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BUNDOVIĆ

Prezime BUNDOVIĆ je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, a prema popisu stanovništva iz 2011. godine, zabilježeno je oko 2100 osoba s ovim prezimenom.Prezime BUNDOVIĆ spada u skupinu prezimena koj

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KAŠELIĆ

Prezime Kašelić ima korijene u Hrvatskoj, a po nekim izvorima i u Bosni i Hercegovini. Prema etimološkom tumačenju, prezime se sastoji od dva dijela - "kaša" i sufiksa "-elić"."Kaša" u hrvatskom je

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SEMENJUK

Prezime SEMENJUK potječe iz slavenskog jezika i ima zanimljivo značenje. Riječ "Semenj" znači "tjedan" ili "sedam dana" naglašavajući važnost sedmog dana, nedjelje. Prezime SEMENJUK nastalo je od imen