Značenje i porijeklo prezimena KAŠELIĆ

Značenje i porijeklo prezimena KAŠELIĆ

Prezime Kašelić ima korijene u Hrvatskoj, a po nekim izvorima i u Bosni i Hercegovini. Prema etimološkom tumačenju, prezime se sastoji od dva dijela - "kaša" i sufiksa "-elić"."Kaša" u hrvatskom jeziku označava gustu smjesu hrane, a u ovom kontekstu vjerojatno se odnosi na kašu od žitarica koja je bila jedna od temeljnih namirnica u tradicionalnoj prehrani.

Sufiks "-elić" je tipičan za mnoga hrvatska prezimena te označava pripadnost ili porijeklo. Dakle, prezime Kašelić moglo bi se tumačiti kao "osoba koja potječe od porodice koja je bila poznata po pripremi kaše".Iako se prezime danas uglavnom povezuje s područjem Dalmacije i Konavala, postoje i tragovi o Kašelićima u drugim dijelovima Hrvatske. U službenim dokumentima iz 18.

i 19. stoljeća spominju se Kašelići u okolici Knina i Sinja. Također, postoje zapisi o Kašelićima koji su se doselili u Slavoniju tijekom 19.

stoljeća.Zanimljivo je da postoje različiti oblici zapisivanja prezimena - od Kašelića, preko Kašeljića, Kašalja, pa čak i Kosteljića. Ovo ukazuje na česte promjene prezimena koje su se događale u prošlosti, posebno za vrijeme Austro-Ugarske vladavine kada su se prezimena često prilagođavala njemačkim pravopisnim pravilima.U današnje vrijeme, prezime Kašelić relativno je rijetko u Hrvatskoj, ali ga i dalje nose brojne obitelji u Konavlima i okolici Dubrovnika. Mnogi se Kašelići danas bave poljoprivredom i stočarstvom, čuvajući tradicionalni način života koji je karakterističan za ovaj kraj.