Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena IMBRIŠIĆ

Prezime Imbrišić je jedno od brojnih hrvatskih prezimena koje su nastale od imena biljke. Imbrišić potječe od imena imbrija, što je stara hrvatska riječ za kamilicu. Prezime Imbrišić je dakle nastalo