Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MENDEŠ

Prezime MENDEŠ je vrlo često u Hrvatskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta. Ovo prezime ima svoje korijene u Španjolskoj i Portugalu, a značenje mu je povezano s obradom zemlje. Naime, MENDEŠ potječe