Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KEKO

Prezime KEKO jedno je od rjeđih prezimena u Hrvatskoj, ali iako nije često, može se naći u nekim dijelovima zemlje. Značenje ovog prezimena nije nam odmah jasno, stoga je potrebno zaviriti u njegovo p