Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KEKEZ

Prezime KEKEZ ima zanimljivu povijest i etimološko podrijetlo. Prema izvorima, prezime KEKEZ ima korijene u imenu Keko, koje je bilo popularno u Dalmaciji u 16. i 17. stoljeću. Ime Keko je nastalo od