Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KEČAN

Prezime Kečan je prilično rijetko prezime u Hrvatskoj, ali ipak se može pronaći u nekim dijelovima zemlje. Prema dostupnim podacima, najviše osoba s ovim prezimenom živi u gradovima Varaždinu, Čakovcu