Značenje i porijeklo prezimena KEČAN

Značenje i porijeklo prezimena Kečan u Hrvatskoj

Prezime Kečan je prilično rijetko prezime u Hrvatskoj, ali ipak se može pronaći u nekim dijelovima zemlje. Prema dostupnim podacima, najviše osoba s ovim prezimenom živi u gradovima Varaždinu, Čakovcu i okolici.Prezime Kečan ima zanimljivo značenje koje se može povezati s karakteristikama koje su se pripisivale ljudima koji su nosili ovo prezime. Naime, riječ "kečan" potječe od mađarske riječi "kêcsêny", što znači "kiseljak" ili "kiselo mlijeko".

Ovo prezime stoga može biti povezano s obiteljima koje su se bavile proizvodnjom ili prodajom mliječnih proizvoda.Ipak, postoji i drugo značenje koje se pripisuje ovom prezimenu, a to je da se ono može povezati s osobinama poput gorčine ili oštrine. Naime, u nekim dijelovima Hrvatske riječ "kečan" se koristi kao sinonim za gorak okus, a ovakvo značenje se može povezati s karakteristikama koje su se pripisivale osobama koje su nosile ovo prezime.Kada je riječ o porijeklu ovog prezimena, pretpostavlja se da su se osobe koje su nosile prezime Kečan doselile u Hrvatsku iz Mađarske ili nekog drugog susjednog područja. Ovo se može vidjeti i u činjenici da se prezime Kečan može pronaći i u drugim zemljama poput Mađarske, Austrije i Slovenije.Ukupno gledano, prezime Kečan ima zanimljivu povijest koja se može povezati s karakteristikama kao što su proizvodnja mliječnih proizvoda ili gorčina. Ovo prezime se može pronaći u nekim dijelovima Hrvatske, ali i u drugim zemljama u okruženju.