Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JOĆ

Prezime JOĆ jedno je od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj. Međutim, iako nije toliko često, ovo prezime ima dugu povijest i zanimljivo porijeklo.Prema nekim izvorima, prezime JOĆ potječe iz dana