Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KUĆAS

Značenje i porijeklo prezimena Kućas su teme koje zanimaju mnoge ljude koji se zovu ili imaju prijatelje s ovim prezimenom. Prezime Kućas se može pronaći u različitim dijelovima Hrvatske, a postoji i

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena REMAJ

Prezime REMAJ jedno je od brojnih prezimena koja se mogu pronaći u Hrvatskoj. Iako se čini da je riječ o jednostavnom prezimenu, REMAJ krije zanimljivu priču o svom značenju i porijeklu.Značenje pr

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MRINJEK

Prezime Mrinjek je relativno rijetko u Hrvatskoj, ali se često može pronaći u sjeverozapadnom dijelu zemlje, posebno u Međimurju. Prema nekim izvorima, prezime Mrinjek potječe od riječi "mrinj", koja

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PILAJ

Značenje i porijeklo prezimena PILAJ: Odakle potječe?Prezime PILAJ je relativno rijetko u Hrvatskoj, no ipak ima svoju povijest i značenje. Prema dostupnim izvorima, prezime PILAJ potječe iz sjevern

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena LESIČAK

Prezime LESIČAK jedno je od brojnih prezimena koja su nastala od imena biljaka ili životinja. U ovom slučaju, LESIČAK potječe od naziva za biljku lesku ili leskušu.Prezime LESIČAK prvi put se spomi

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena RIŽMARIĆ

Značenje i porijeklo prezimena RIŽMARIĆ: Odakle potječe?Prezime Rižmarić je jedno od prepoznatljivijih prezimena u Hrvatskoj i često se može čuti u različitim dijelovima zemlje. No, odakle to prezim

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PAJURIN

Prezime Pajurin ima zanimljivo porijeklo koje seže u prošlost. Ovo prezime je relativno rijetko i često se nalazi u sjevernoj Hrvatskoj, posebno u Koprivničko-križevačkoj županiji.Značenje prezimen

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena LIPTAK

Prezime Liptak jedno je od najčešćih slovačkih prezimena, koje se koristi u Mađarskoj, Slovačkoj, Češkoj i Poljskoj. Ovo prezime nastalo je od riječi "Liptô", što je nekada bilo ime područja u sjevern

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena SUPANC

Prezime Supanc potječe iz Slovenije, a danas je prisutno u Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj. Nije toliko često prezime, ali je vrlo zanimljivo zbog svog porijekla.Prema nekim izvorima, pre

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena BATAN

Značenje i porijeklo prezimena BATAN: Odakle potječe?Svakom prezimenu krije se priča, a prezime BATAN ne razlikuje se po tom pitanju. Ovo prezime ima svoje porijeklo u Hrvatskoj, a ime se sastoji od