Značenje i porijeklo prezimena SUPANC

Značenje i porijeklo prezimena SUPANC: Povijest i geografska rasprostranjenost

Prezime Supanc potječe iz Slovenije, a danas je prisutno u Sloveniji, Hrvatskoj, Austriji i Njemačkoj. Nije toliko često prezime, ali je vrlo zanimljivo zbog svog porijekla.Prema nekim izvorima, prezime Supanc potječe od imena Supančić, što bi značilo nešto poput 'mali Supan'. To bi upućivalo na to da je netko nosio to prezime kao nadimak. Drugi izvori spominju da prezime potječe od imena Supan, a to bi značilo 'onaj koji dolazi iz Supana'.

Supan je naselje u Sloveniji, pa bi to ukazivalo na to da je netko nosio ovo prezime jer je bio iz Supana.Prezime Supanc je najčešće prisutno u Sloveniji, pogotovo u regiji Posavska. U Hrvatskoj se najčešće pojavljuje u Zagrebu i okolici te u Međimurju. U Austriji i Njemačkoj je prisutno u manjem broju.Zanimljivo je da postoji i Supančič, što bi se moglo smatrati varijantom prezimena Supanc. Ovo prezime je također prisutno u Sloveniji, a neki izvori ga vezuju uz Supana, odnosno za osobe koje su došle iz Supana.U konačnici, porijeklo prezimena Supanc nije sasvim jasno, ali se vjeruje da potječe iz Slovenije i da je vezano uz Supan ili Supančić. Bez obzira na porijeklo, prezime Supanc danas je prisutno u nekoliko zemalja i predstavlja dio obiteljske povijesti mnogih ljudi.